فرم‌های معاونت آموزشی و پژوهشی


فرم‌های ارتقاء مرتبه بر اساس آیین‌نامه ارتقاء سال 1395 فرم خلاصه فعالیتهای عضو هیات علمی متقاضی ترفیع پایه استحقاقی سالیانه  (اجرا از تاریخ 1398/01/01) شناسنامه پژوهشی عضو هیأت علمی متقاضی ترفیع پایه استحقاقی سالیانه (فرم خام جدید) فرم چک لیست مدارک تحویلی برای ترفیع پایه استحقاقی   (جدید) فرم خود اظهاری مقالات  فرم خود اظهاری کتاب فرم شماره 4 (هزینه کرد پژوهشی)  

خبــرهای مرتبـط

پربازدیدترین‌ها