نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

به دانشگاه بجنورد خوش آمدید.

به دانشگاه بجنورد خوش آمدید.


مقدم دانشجویان عزیز را در سال تحصیلی 97-96 به دانشگاه بجنورد گرامی باد.