برگزاری همایش روز فیزیک


مطابق برنامه دو سال اخیر همایشی تحت عنوان "روز فیزیک" در تاریخ 27 آذرماه در دانشگاه بجنورد برگزار می‌گردد. مخاطبان همایش عموم مردم به ویژه دانش¬آموزان سال¬های آخر دبیرستان و دانشجویان علاقه¬مند به فیزیک هستند. هدف این برنامه آشنایی عینی با رشته فیزیک و محیط علمی و دانشگاهی است. این برنامه شامل سخنرانی کوتاه و جذاب، انجام آزمایش¬های مهیج فیزیکی، مسابقه و طرح پرسش و بازدید از آزمایشگاه¬های پژوهشی و آموزشی می‌باشد.

مطابق برنامه دو سال اخیر همایشی تحت عنوان "روز فیزیک" در تاریخ 27 آذرماه در دانشگاه بجنورد برگزار می‌گردد. مخاطبان همایش عموم مردم به ویژه دانش¬آموزان سال¬های آخر دبیرستان و دانشجویان علاقه¬مند به فیزیک هستند. هدف این برنامه آشنایی عینی با رشته فیزیک و محیط علمی و دانشگاهی است. این برنامه شامل سخنرانی کوتاه و جذاب، انجام آزمایش¬های مهیج فیزیکی، مسابقه و طرح پرسش و بازدید از آزمایشگاه¬های پژوهشی و آموزشی می‌باشد.


خبــرهای مرتبـط

پربازدیدترین‌ها