آیین‌نامه‌های معاونت آموزشی


آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی آیین‌نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی سال 1395 شیوه نامه پیوست آیین نامه ارتقاء سال 1395 دستورالعمل امتیازدهی به ماده 3 آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی شیوه‌نامه اعطای پایه استحقاقی و تشویقی به اعضای هیأت علمی مصوب هیأت امنا (اجرا از تاریخ 1398/01/01) آیین‌نامه واحد موظف و نحوه صدور احکام آموزانه دستورالعمل انتخاب استاد برتر آموزشی دانشگاه بجنورد دستورالعمل تعیین ظرفیت راهنمایی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد

خبــرهای مرتبـط

پربازدیدترین‌ها