اعضای کمیته ترفیعات دانشگاه


تصویر نام و نام خانوادگی سمت دکتر علی‌اکبر سلیمانیان معاون آموزشی و پژوهشی و رئیس کمیته دکتر محمود بخشی نماینده رئیس دانشگاه و دبیر کمیته دکتر علی‌اکبر یحیی‌آبادی نماینده رئیس دانشگاه  

تصویر

نام و نام خانوادگی

سمت

فاقد عکس

دکتر علی‌اکبر سلیمانیان

معاون آموزشی و پژوهشی

و رئیس کمیته

دکتر محمود بخشی

نماینده رئیس دانشگاه

و دبیر کمیته

دکتر علی‌اکبر یحیی‌آبادی

نماینده رئیس دانشگاه

 

خبــرهای مرتبـط

پربازدیدترین‌ها